Spot.

Kup
Spot.

Projekt Publikacji I  Branding  I  Typografia  I   2014

Identyfikacja wizualna i jej aplikacje na tekturze introligatorskiej

Typograficzna zabawa nazwą restauracji SPOT. oraz surową formą tektury introligatorskiej. W związku z ich intensywnym użyciem, karty zostały zalaminowane na zimno, co umożliwia ich utrzymanie w czystości. Naszym zamysłem było stworzenie okładek, które eksponując czystą formę tektury, mogą być również funkcjonalne w codziennym użyciu.

Dobry Wzór 2015 nominacja do nagrody. Instytut Wzornictwa Przemysłowego


Projekt: Zupagrafika
Klient: SPOT.