Kolekcja „Miasto Blok-How” to zbiór wycinanek inspirowanych poznańskim modernizmem.
Seria obejmuje charakterytyczne budynki znajdujące się w centrum: Dom Towarowy Alfa, Budynek

Mieszkalno-Usługowy Telewizory, Hotel Polonez, Collegium Novum; jak i osiedlowe

bloki z Wielkiej Płyty (Osiedle Orła Białego).
Ilutsracje wszystkich budynków pochodzą sprzed termomodernizacji, która zasłoniła już większość
ich oryginalnych elewacji.  Każdy obiekt zaopatrzony jest w informacje techniczne na temat budynku, który ilustruje (rok budowy, architekci, dokładna lokalizacja). Projekt: 2012.
Cała kolekcja składa się wyłącznie z ilustracji i drukowana jest na papierze oraz tekturze
w 100% z recyklingu.

© 2012- 2016 ZUPAGRAFIKA . All rights reserved

 

ZUPAGRAFIKA